27
Mar
share facebook share twitter

วิเคราะห์ Conversions แบบง่ายๆ ด้วย Multi-Channel Funnels Reports

Google Analytics

Multi-Channel Funnels Report คือ รีพอร์ตย่อยที่จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของ Conversions ที่เกิดจากการทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ วางแผนและจัดการแผนการตลาดออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยรีพอร์ตย่อยๆ อีก 5 รีพอร์ต โดยรีพอร์ต Multi-Channel Funnels นั้นเป็นรีพอร์ตย่อยของ Conversion Report รีพอร์ตที่มีขึ้นเพื่อใช้สำหรับติดตามและวิเคราะห์ผลของ Conversion หรือ Goal ที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้ใน Google Analytics โดยข้อมูลที่รีพอร์ตนี้ได้แสดงนั้นนับว่ามีประโยชน์อย่างมาก เช่น การดูผลภาพรวมของ Goals ต่างๆ การแสดง Funnel ของการเกิด Conversion, การแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ E-commerce, ข้อมูล Goals ที่ Track ได้จาก Channel ต่างๆ รวมไปถึงตัว Attribution ของ Goals ที่เราได้กำหนดเอาไว้ แต่ทั้งนี้นั้นเราจะต้องมีการกำหนด หรือตั้งค่าการกระทำ หรือ Actions ที่เราต้องการจะระบุเป็น Goals ของเราก่อน โดยเมื่อเราระบุ Goals ของเราแล้วนอกจากจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ใน Conversion Report เรายังสามารถนำไปวิเคราะห์กับรีพอร์ตหลักๆ อีก 3 รีพอร์ตของเราได้อีกด้วย

(สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีพอร์ตต่างๆ ได้ใน บทความ Google Analytics คืออะไร?)

 

 จากที่ได้กล่าวไปว่าในบทความนี้ เราจะขอแนะนำ Multi-Channel Funnels รีพอร์ตย่อย ใน Conversion Report ที่มีประโยชน์มากๆ ในการอ่านและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และพัฒนาการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางต่างๆ ต่อไป

 

 

Multi-Channel Funnels

                รีพอร์ตนี้ประกอบไปด้วยรีพอร์ตย่อยๆ อีก 5 รีพอร์ตด้วยกันได้แก่

1.Overview – Conversions ทั้งหมดโดยภาพรวมเป็นอย่างไร?

         ใช้ในการดูภาพรวมของ Conversion หรือ Goals ที่เกิดขึ้นว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ Conversion ทั้งหมด และมีการซ้อนทับกับช่องทางอื่นๆ อย่างไรบ้าง

Overview Multi-Channel Visualizer

ส่วน Multi-Channel Visualizer ในหน้า Overview Report

 

 

2.Assisted Conversions – ช่องทางใดที่ช่วยให้เกิด Conversions?

           รีพอร์ตนี้มีประโยชน์ในการดูว่าช่องทางต่างๆนั้น ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางหลัก ในการเป็นช่องทางสุดท้ายก่อนจะเกิด Conversion, ช่องทางไหนที่เป็นตัวสนับสนุน หรือ Assisted ให้เกิด Conversions ได้ดี รวมไปถึงช่องทางไหนที่ควรจะใช้งบประมาณในการโฆษณา ช่องทางไหนที่อาจควรหยุดทำการโฆษณาและยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์คร่าวๆว่า Conversions และ Assisted Conversion ทั้งหมดนั้น สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับงบประมาณที่เราใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือไม่

Assisted Conversions Report

ตารางแสดง Assisted Conversions, Last Click or Direct Conversions และค่า Assisted / Direct Conversions ของช่องทางต่างๆ

 

สำหรับการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรีพอร์ตนี้โดยเบื้องต้นนั้นสามารถดูได้จาก 3 Column หลักด้านบน โดย Assisted Conversions จะแสดงถึงจำนวน Conversion ที่ช่องทางหรือ Channel นั้นๆ ได้ทำการ Assisted ทำให้เกิดเป็น Conversion,

Last Click or Direct Conversions แสดงให้เห็นถึงจำนวน Conversion ที่ Channel นั้นๆเป็นช่องทางสุดท้ายหรือเป็น Last Click ก่อนที่จะเกิดการ Conversion

และสุดท้ายคือ Assisted / Last Click or Direct Conversions แสดงค่าอัตราส่วน โดยหากค่าใน Column นี้ยิ่งสูง ยิ่งแสดงว่าช่องทางนั้นๆ เป็นตัว Assist ทำให้เกิด Conversion ที่ดี ถึงแม้ว่าอาจจะมี Direct Conversion ไม่สูง แต่ก็ไม่ควรปิด หรือหยุดใช้งบโฆษณาใน Channel นั้นๆ เนื่องจากอาจส่งผลต่อ Conversion โดยรวมจนนำไปสู่การลดลงของ Revenue หรือรายได้ของบริษัทได้ ในขณะเดียวกันหากค่า Assisted / Direct Conversions น้อยจนเข้าใกล้ 0 หรือแสดงค่าเป็น – อาจหมายความได้ว่าช่องทางนั้นเหมาะสมสำหรับการเป้นช่องทางในการปิดการขาย หรือทำให้เกิด Direct Conversion นั่นเอง

 

จากรูปภาพด้านบนจะสังเกตุได้ว่าช่องทาง Social นั้นทำให้เกิด Direct Conversion มากเกือบเป็น 2 เท่าของ Assisted Conversion โดยมีค่า Assisted / Direct Conversions เพียง 0.56 เท่านั้น อีกทั้งยังทำให้เกิด Direct Conversion มากที่สุด ดังนั้นในกรณีนี้ Social จึงเป็นช่องทางที่สำคัญในการทำให้เกิด Conversion

และเมื่อดูที่ช่องทาง Organic Search และ Paid Search จะเห็นได้ว่ามีค่า Assisted / Direct Conversions ตั้งแต่ประมาณ 5 -6 แสดงให้เห็นว่า 2 ช่องทางนี้นั้นเหมาะสำหรับการเป็น Assist เพื่อทำให้เกิด Conversion ต่อมาเมื่อพิจารณาจำนวน Assisted Conversion ที่มีช่องทางละประมาณ 1/5 ของ Conversion ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นว่า หากไม่ทำการโฆษณาผ่าน Google AdWords นั้นจะทำให้มีโอกาสเสีย Conversion หรือ Revenue ไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ในขณะเดียวกันช่องทาง Organic Search ที่เป็นผลจากการทำ SEO ก็ให้ Conversion เกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเช่นกัน กล่าวมาถึงตรงนี้หากใครมีความสนใจในการทำ SEO สามารถศึกษาได้จากบทความ SEO คืออะไร รู้จักใน 15 นาที

 

 

3. Top Conversion Paths – Conversions ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางใดมาบ้าง มีรูปแบบอย่างไร?

          เป็นอีกรีพอร์ตที่มีประโยชน์มากๆ ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยรีพอร์ตนี้จะแสดงช่องทางต่างๆ ที่ลูกค้าแต่ละคนผ่านเข้ามาก่อนที่จะเกิด Conversion โดยมีระบุไว้ด้วยว่า Path ต่างๆ นั้นเกิดจำนวนกี่ Conversion

Top Conversion Paths

ตารางสำคัญของรีพอร์ต Top Conversion Paths แสดง Path ของ Conversions ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

จากรูปด้านบนจะสังเกตุได้ง่ายๆว่า Paid Search หรือ การทำโฆษณาผ่าน Google Search นั้นให้เป็นช่องทางแรกๆ ที่ลูกค้าผ่านเข้ามาก่อนจะไปยังช่องทางอื่นๆ แล้วเกิด Conversion ถึงแม้ว่าช่องทางที่เกิด Direct Conversion มากที่สุดคือช่องทาง Social Network แต่หากต้องทำการแบ่งงบประมาณเพื่อทำการตลาดออนไลน์สำหรับ Product ชิ้นนี้แล้วละก็ช่องทาง Google Search นั้นก็ถือว่าไม่สามารถละเลยได้

 

 

4. Time Lag – ต้องใช้เวลานานเท่าไร ก่อนจะกลายเป็น Conversions?

           เป็นรีพอร์ตที่แสดงถึงวันเวลาที่ใช้ก่อนจะเกิดการ Convert ของลูกค้า โดยหากวิเคราะห์จากรูปด้านล่างจะเห็นได้ว่า Conversion ที่เกิดส่วนใหญ่ เกิดภายในวันเดียวกับที่ลูกค้าผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ แสดงว่าสินค้าหรือบริการของเรานั้นอาจเป็นสิ่งของที่ใช้เวลาในการตัดสินใจไม่นาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ของ Conversion ทั้งหมด ที่ใช้เวลามากกว่า 1 วันก่อนเกิดเป็น Conversions สำหรับรีพอร์ตตัวนี้หากเราเป็นสินค้าหรือบริการที่ราคาไม่สูงมาก สามารถตัดสินใจหรือกระทำตาม Goals ที่เราระบุไว้ การพยายามปรับแผนการตลาดออนไลน์เพื่อลดการดีเลย์ของ Conversion ให้ได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นผลดีของธุรกิจเรามากเช่นกัน เพราะสำหรับสินค้าหรือบริการที่ตัดสินใจได้ง่ายๆ แล้วนั้นการเกิด Time Lag จะทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่มา Convert หรือซื้อสินค้ากับเราซึ่งทำให้เราเสีย Revenue หรือ Conversion ที่อาจจะเกิดขึ้นไปได้

Time Lag Report

ตารางแสดง Time Lag ของ Conversions ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

 

 

5. Path Length – Conversions ที่เกิดขึ้นต้องผ่านกี่ช่องทาง?

         คือรีพอร์ตที่บอกเราว่า Conversion เกิดขึ้นนั้นผ่านมากี่ช่องทาง เป็นจำนวนเท่าไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไร

โดยจากรูปด้านล่าง จะเห็นได้ชัดเจนว่า Conversion ส่วนใหญ่ต้องผ่านช่องทางมา 2-3 ช่องทาง แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อย เราควรจะต้องสนใจช่องทางที่นำพาลูกค้าเข้ามาและช่องทางที่ทำให้ลูกค้าเกิด Conversion ซึ่งหากดูตามข้อมูลด้านบนที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ก็คือช่องทาง Google Search และ ช่องทาง Social Media นั่นเอง

Path Length Report

ตารางแสดง Path Length ของ Conversions ทั้งหมด

 

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี่เป็นเพียงรีพอร์ต Multi-Channel Funnels รีพอร์ตย่อยใน Conversion Reports เท่านั้น แต่เพียงรีพอร์ตนี้ก็สามารถทำให้เราวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ Conversion หรือ Goals ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราแล้ว โดยคุณผู้อ่านสามารถศึกษา รีพอร์ตอื่น โดยคร่าวๆได้จาก บทความ Google Analytics คืออะไร?

 


tags : , ,